Hiqe etiketën e ‘të pamundurës’
5. Prill E Diel

‘Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndinë’ Marku 10:27 NKJV

Kur ti e etiketon diçka si ‘të pamundur’, ndodhin tre gjëra: 1) Duke u dhënë pas frikës së dështimit, ti vret besimin dhe motivimin tënd. 2) Ti rrezikon që të arrish më pak se sa Perëndia do që ti të arrish. 3) Duke e përjashtuar Perëndinë nga ekuacioni, ti e ndan veten prej fuqisë më madhështire në univers. Kur çmimi i naftës u ngrit në qiell në vitet ’70, fabrikat e prodhimit të makinave u urdhëruan që të ndërtonin makina më efikase në përdorimin e naftës. Një prodhues i kërkoi një grupi inxhinierësh të vjetër që ta reduktonin peshën e makinave që ata po dizenjonin. Ata punuan mbi problemin dhe kërkuan për zgjidhje, por në fund dolën në përfundimin se prodhimi i makinave më të lehta nuk mund të bëhej, do të ishte shumë e kushtueshme dhe do të paraqiste shumë shqetësime në lidhje me sigurinë. Por cila ishte zgjidhja e prodhuesve të makinave? Ata ia dhanë problemi disa inxhinierave me më pak përvojë dhe grupi i ri e gjeti mënyrën se si ta reduktonte peshën e makinave me qindra kilogram. Përse? Sepse ata besonin se zgjidhja ishte e mundur – dhe në të vërtetë ishte. Sa herë që ti e heq etiketën e të pamundurës nga një detyrë dhe e përfshin Perëndinë në të, ti e rrit potencialin nga ‘mestara’ në ‘kulmor’. George Bernard Shaë ka thënë: ‘Disa njerëz i shohin gjërat siç janë dhe thonë: “Përse?”. Ndërsa unë ëndërroj për gjëra që nuk kanë qenë ndonjëherë dhe them: “Përse jo?”’. Në botën natyrore ti mund të mos jesh i aftë që ta përmbushësh atë gjë. Por kur hyn në sferën e mbinatyrores, Perëndia i shton ‘super’-in e Tij ‘natyrores’ tënde dhe ajo që duket e pamundur bëhet e mundur.