Lërja gjykimin gjykatësit (2)
23. Tetor E Premte

“Sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni” Mateu 7:2 NIV

Nëse je ti ai që po gjykon të tjerët, kujto këtë parim të përjetshëm: Bota është me rrota. Jezusi tha: “Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. Sepse ju do të gjykoheni sipas gjykimit me të cilin ju gjykoni; dhe me masën me të cilën ju masni, do t'ju masin të tjerët” (v. 1-2 NIV).

Ky quhet ligji i reciprocitetit dhe ai garanton se do të marrësh mbrapsht atë që jep. Ky nuk është një kërcënim; ky është një ligj i pandryshueshëm, njësoj si ligji i gravitetit. Ti thua: “Unë jam i ndershëm; unë i them gjërat ashtu siç janë. Përveç kësaj, mëkati i atij personi duhet të ekspozohet!”. Nuk ka të bëjë me ndershmërinë apo me mëkatet e tyre, por ka të bëjë me Fjalën e Perëndisë që të ndalon ty të gjykosh. Ti mund të kesh të drejtë dhe ata gabim, por gjykimi të vendos ty në shkelje ndaj Shkrimit. Plus, të vendos edhe ty në pozitën që të gjykohesh. Pyetje: Po sikur personi tjetër të jetë penduar tashmë, ta ketë rrëfyer mëkatin e vet dhe ta ketë marrë faljen e Perëndisë? Mendo për këtë: Lloji më i keq i gjykimit është të gjykosh mëkate që Perëndia tashmë i ka falur dhe i ka harruar (Shiko Isaia 43:25).

Kur ne i gjykojmë të tjerët, ne po shohim në drejtimin e gabuar. Ne po shmangim atë që nuk duam të shohim – vetë dështimet tona. Jezusi tha: “Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd?” (Mateu 7:3 NIV). Cilado qoftë “njolla” e tyre, është puna e Perëndisë – jo e jotja. Hallet e tua janë puna jote! Jezusi gjithashtu tha: “Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë” (Mateu 5:7 NCV). Në vend që të gjykosh të tjerët, fillo të investosh në “llogarinë tënde të mëshirës”. Do të të nevojitet shumë shpejt.