Jeto një jetë të ekulibruar
24. Qershor E Hënë

‘Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit’ Filipianëve 4:5 KJV

Për të pasur një jetë të ekuilibruar, ti duhet të jetosh sipas këtyre dy Shkrimeve: 1) ‘Dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju’ (1 Pjetrit 5:7 CEV). 2) ‘Jini të përmbajtur, rrini zgjuar; sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë’ (v. 8 CEV). Kur ti dështon së bëri këto dy gjëra, ti i ke hapur derën Satanit që të të sulmojë. Shumë prej diçkaje, qoftë ajo edhe një gjë e mirë, është një problem. Për shembull, puna është e mirë. Por shumë punë shkakton stres që rezulton në sëmundje, keqardhje, depresion dhe thyerje të marrëdhënieve të tua. Ushqimi është i mirë. Por shumë ushqim mund të çojë në probleme serioze shëndetësore. Është gjë e mirë që të organizohesh. Por nëse ti bëhesh një perfeksionist ti mund të çmendësh veten dhe të tjerët. Çdo fushë e jetës që të nxjerr prej ekuilibrit do të të vjedhë gëzimin që Perëndia dëshiron që të lësh. Ruajtja e një jete të ekuilibruar është një nga sfidat më të mëdha me të cilën do të përballesh. ‘Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit’. Nëse ke një personalitet që motivohet shumë, vëre fjalën ‘zemërbutësi’. Ajo do të thotë ‘Mos kalo në ekstreme’. Pastor, shkëlqe në shërbesën tënde, por mos e lër pas dore familjen tënde. Prind, mos siguro thjesht jetesën por shijoji njerëzit për të cilët po siguron. Është normale që të kujdesesh për pamjen tënde të jashtme, por mos u bë i fiksuar me pamjen tënde të jashtme, sepse ajo nuk është mjeti i vërtetë që mat denjësinë tënde si një person. Hidhi një vështrim jetës tënde dhe pyet: ‘Në cilat fusha kam dalë prej ekuilibrit?’. Më pas, kërkoji ndihmë Perëdnisë që të të fusë sërish në ekuilibër.