Qëndro në fjalën e Zotit (5)
25. Janar E Shtunë

‘Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer’ Psalmi 34:18NLT

Kur dikush të ka thyer zemrën. Kur dikush që ti e do të thyen zemrën dhe  besimin tënd, ti gjendesh në një vend të cënueshëm. Dhe Armiku do ta përdorë përvojën tënde për të të shtyrë të bësh katër gjëra që do të lëndojë edhe më shumë, do të të devijojnë frymërisht dhe do të të vjedhin bekimet e Zotit: 1) Do të izolohesh, do të largohesh dhe do i shmangësh të tjerët. 2) Do të humbasësh besimin dhe do të vësh në dyshim motivet e të gjithë atyre që të rrethojnë. 3) Do të bëjë të lulëzojnë prej teje rrënjë hidhërimi që do të ndikojnë në marrëdhëniet e tua me familjen tënde dhe me ata që janë në rrethin e ndikimit tënd (shiko Hebrenjve  12:15). 4) Do të bëjë që të tërhiqesh dhe të sulmosh duke e kthyer të keqen me të keqe (1 Thesalonikasve 5:15). Mos e bëj këtë! Në vend të kësaj, qëndro në fjalën e Zotit: ‘Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar’. ‘Do ta shndërroj zinë e tyre në gëzim, do t'i ngushëlloj dhe do t'i gëzoj mbas dhembjes së tyre’ (Jeremia 31:13 NLT). ‘Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të dërguar në liri të shtypurit’ (Luka 4:18 NKJV). ‘Le të hiqet nga ju çdo hidhërim, inat, zemërim, e bërtitur dhe sharje bashkë me çdo mbrapshti. Por jini të mirë dhe të përdëllueshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin’ (Efesianëve 4:31-32 NLT). A ka bërë dikush një padrejtësi ndaj teje? Fale atë dhe vazhdo ta falësh atë derisa të jesh i lirë në mendjen tënde. Është një ecje e përditshme që ndonjëherë duket sikur ecën tre hapa para dhe dy prapa. Por në qoftë se i mban sytë tek Jezusi – ti do të arrish atje.