Donacion

Ju lutemi që të konsideroni dhënien e kontributit tuaj ndaj kësaj shërbese të rëndësishme. Për momentin kjo mundësi u ofrohet personave që janë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në fund të pranverës ne do të kemi të regjistruar UCB Albania në gjykatën e Tiranës dhe më pas edhe persona nga Shqipëria mund të kontribuojnë financiarisht në koordinatat bankare që do të ofrohen pas përfundimit të procedurave. Ndërkohë, nëse jetoni në Britani ose në një nga vendet e BE-së, mund të konsideroni një nga mundësitë e mëposhtme për të kontribuar financiarisht:

Një pagesë në formë çeku
Një pagesë me anë të BACS
Një transfertë direkte bankare (standing order)
Një pagesë mujore me anë të Direct Debit


Çeqet duhet t’i adresohen Northgate Church European dhe të dërgohen në adresën:
Northgate Church Offices
Loves Of Chester Building
Garden Lane
Chester
CH1 4EU
Tel: 01244 400827
Për pagesat BACS dhe transfertat direkte bankare ndiqni udhëzimet e mëposhtme:
Sort Code 09-01-54
Account No 42914482
Për formularët që kanë të bëjnë me Direct Debit ose Gift Aid ju lutemi të kontaktoni adresën e mësipërme.
Ju falenderojmë për mbështetjen tuaj.: