Çdo të thotë të meditosh?
19. Maj E Enjte

“Do të mendoj thellë mbi urdhërimet e tua dhe do të marrë në konsideratë shtigjet e tua” Psalmi 119:15 NKJV

Një sinonim i fjalës meditimin është ripërtypje. Ripërtypja është ajo që një lopë bën sa herë që ripërtyp ushqimin. Lopa ha bar, e përtyp sa mundet dhe pastaj e gëlltit. Ushqimi qëndron në një nga ndarjet e stomakut të saj për pak kohë dhe më pas ajo e gogësin – me shije të re. Lopa e përtyp sërish dhe e gëlltit prapë. Ky proces vazhdon në të katra ndarjet e stomakut të saj. Kjo është ripërtypja. Lopa po merr çdo fije të vlerave ushqimore nga bari. Edhe meditimi është thjesht tretje mendimi.

Meditim nuk do të thotë ta lësh mendjen neutrale dhe të mos mendosh për asgjë. Në të kundërt, ai do të thotë të mendosh seriozisht mbi atë që po lexon. Për shembull, ti mendon mbi një varg të Shkrimit dhe pyet veten: “Çfarë do të thotë kjo për mua?”. Ti i flet vetes dhe Perëndisë për të. Bibla thotë këtë: “Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të  mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju” (Filipianëve 4:8-9 CEV). Vëre që ne duhet të meditojmë kategori të ndryshme gjërash dhe rrjedhimisht, të shmangim mendimin e llojit të kundërt të gjërave.

Kolosianëve 3:16 thotë: “Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet” (KJV). Ti duhet të shpenzosh kohë çdo ditë – një minimum prej dhjetë deri pesëmbëdhjetë minutash – ku ulesh, lexon një pjesë të Biblës dhe mendon thellësisht mbi atë që ke lexuar. Dhe më pas fol me Perëndinë për të në lutje. Kjo është pikënisja për ndryshimin dhe rritjen shpirtërore.