Kur je në errësirë (2)
7. Gusht E Diel

“Aty nga roja e katërt e natës, ai u nis drejt tyre duke ecur përmbi det” Marku 6:48 NKJV

“Aty nga roja e katërt e natës, ai u nis drejt tyre duke ecur përmbi det dhe donte t'i kalonte. Por ata, kur e panë që po ecte mbi det, menduan se ishte një fantazmë dhe filluan të bërtasin, sepse e kishin parë të gjithë dhe ishin trembur; por ai menjëherë filloi të flasë me ta dhe tha: ‘Merrni zemër, jam unë, mos kini frikë!’. Pastaj hipi në barkë me ta dhe era pushoi” (vargjet 48-51). Errësira nuk është gjithmonë puna e Armikut; ndonjëherë është një nga mjetet më të mira që Zoti përdor për të të mësuar. Ti mund ta njohësh Zotin më mirë duke kaluar përmes një stuhie me Të; duke arritur aty ku do të mendosh: “Nëse Zoti nuk vjen për mua, unë do të mbytem”. Dhe pastaj Ai vjen, “duke ecur mbi detin”.

Jezusi i tha dishepujve të Tij: “Atë që unë ju them në terr, e thoni në dritë” (Mateu 10:27 NIV). Në momentet e tua më të errëta ndodh që Zoti të jep disa prej njohurive të tua më të mëddha. Psalmisti ka thënë: “Terri vetë nuk mund të të fshehë asgjë, madje nata shkëlqen si dita” (Psalmi 138:12 NLT). Prandaj, në vënd që të largohesh nga problemet e tua, kërkoji Zotit që ta stërvisë shikimin tënd në errësirë dhe të të tregojë “thesaret e territ dhe pasuritë e fshehura në vende të fshehta” (Isaia 45:3 NRSV).

Dhe një mendim tjetër: Kur errësira që po përjeton është e urdhëruar nga Zoti, mos u përpiq të krijosh një dritë tënden. “Kush ecën në terr pa asnjë dritë, le të ketë besim në emrin e Zotit dhe të mbështehet te Perëndia i tij! Ja, ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoheni me ura zjarri, shkoni në flakët e zjarrit tuaj dhe midis urave që keni ndezur!” (Isaia 50:10-11 NLT). Kur je në errësirë për shkak të planit hyjnor, nuk ke pse të kesh frikë; Zoti ka premtuar se do të të nxjerrë prej saj.