Si të zbulosh vizionin tënd (4)
7. Dhjetor E Martë

“Ai pa qartë në një vegim, një engjëll të Perëndisë që hyri tek ai dhe i tha: ‘Kornel!’” Veprat e Apostujve 10:3 NKJV

Kur Zoti do të ndryshojë rrjedhën normale të gjërave, Ai zakonisht fillon duke i dhënë dikujt një vegim. Ja çfarë e theu një barrierë shekullore dhe i lejoi paganët që të dëgjonin ungjillin të predikohej për herë të parë. A e di se mund të jesh i krishterë dhe në të njëjtën kohë paragjykues? Vërtet, mund të jesh një besimtar dhe të jesh i njëanshëm ndaj njerëzve të cilët nuk i njeh ose nuk i kupton, sepse ke kaluar gjithë jetën duke ju shmangur dhe duke i gjykuar ata. Jezusi i tha dishepujve të Tij: “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi” (Mateu 24:14 NKJV). Edhe Pjetri ishte i pranishëm kur Jezusi e tha këtë. Por ose ndoshta nuk po dëgjonte ose nuk i pëlqeu ajo që dëgjoi. Në atë kohë, ndarja midis judenjve dhe paganëve ishte e ngjashme me mosbesimin dhe dyshimin që kishin anglezët ndaj gjermanëve që jetonin në Britani gjatë Luftës së Dytë Botërore. Zoti i tha Pjetrit që të shkonte në shtëpinë e Kornelit, një pagan, dhe t’i predikonte ungjillin një personi të cilin Pjetri e konsideronte si të “papastër”.

Paragjykimi është prodhimi i një mendjeje të mbyllur. Është përbuzje para hulumtimit. Është krenari e cila duhet të përulet. Pra, si ia ndryshoi Zoti zemrën Pjetrit? Iu deshën jo një, por dy vegime të ndryshme! Zoti i dha Kornelit një vegim në të cilin ai i tha që të ftonte një predikues jude me emrin Pjetër në shtëpinë e tij për të predikuar ungjillin. Dhe në të njëjtën kohë, Ai Iidha Pjetrit një vegim në të cilin i tha: “Nëse unë e pranoj dikë, as mos guxo ta refuzosh!”. E vërteta është, se kur Zoti do të ndryshojë gjëra, Ai e fillon procesin duke i dhënë dikujt një vegim – dhe ai dikush mund të jesh ti!