Kontakt

Ju lutemi të na shkruani në adresën e emailit: info@ucbalbania.com.
Do të ishte kënaqësi nëse do të mund të dëgjonim prej jush dëshmi të asaj që Zoti ka bërë në jetën tuaj përmes broshurës “Fjala për Sot” dhe librave të tjerë të publikuar prej Bob Gass.

Disa prej dëshmive do të dëshironim që t’i publikojmë në faqen tonë të internetit si edhe në broshurën tonë.

Nëse dëshironi që të përfshiheni në listën tonë të kontaktit në mënyrë që t’ju informojmë për të rejat tona të fundit, atëherë plotësoni të dhënat tuaja në hapësirat e mëposhtme.

Mesazh