Mos e nënvlerëso dhuntinë tënde
17. Maj E Hënë

‘Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë’ Efesianëve 3:20 NKJV

Herën tjetër kur të shohësh një pemë lisi, kujtoji vetes se ajo ka qenë një lende e vogël. Ajo që ke për të ofruar sot mund të duket e vogël, por kur Perëndia e bekon atë, ajo mund të rritet. Në vitin 1912, Dr. Russell Conwell, pastor i Kishës Baptiste të Hirit në Filadelfia, USA, tregoi për një nxënëse të shërbesës së fëmijëve me emrin Hattie May Wiatt. Për shkak të pjesëmarrjes së shumtë të njerëzve nëpër shërbesa, Dr Conwell i tha Hattie May-t se ai do të donte të kishin ndërtesa të mëdha mjaftueshëm që të gjithë të merrnin pjesë në shërbesa.

Kur Hattie May u sëmur dhe vdiq, Conwell-i iu kërkua që të predikonte në funeralin e saj. Nëna e vajzës i tha atij se Hattie May kishte qenë duke kursyer paratë e saj për të ndihmuar në ndërtimin e një kishe më të madhe. Kuleta e Hattie-t përmbante monedha në vlerën e shtatëdhjetë e pesë centëve. Conwell i shkëmbeu ato me shtatëdhjetë e pesë monedha një centëshe, të cilat ai i nxorri për shitje dhe ‘i shiti’. Me fitimet u ble një shtëpi aty pranë për një ambjent për fëmijët e kishës. Frymëzuar nga historia e Hattie-t, u ofruan më shumë para dhe prej shtatëdhjetë e pesë centëve të saj u ndërtuan ndërtesat e Kishës Baptiste të Tempullit, Universiteti Tempulli dhe Spitali Samaritani i Mirë.

Mbase ti mendon se dhuntitë e tua, koha jote, talentet e tua dhe përpjekjet e tua janë shumë të vogla për të sjellë një ndryshim. Por kur ti ia jep ato krejtësisht Perëndisë dhe i kërkon Atij që t’i bekojë ato, ti zbulon se Ai është si një matematikan i shkëlqyer e po ashtu edhe një shumëfishues i shkëlqyer. Ai mund t’i marrë fjalët e tua, përpjekjet e tua dhe burimet e tua dhe t’i shumëfishojë ato përtej çdo gjëje që mund të imagjinosh. ‘Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë’ (v. 20 NKJV).