Harmoni në shtëpi (2)
10. Qershor E Enjte

‘Çdo shtëpi e përçarë në vetvete rrëzohet’ Luka 11:17 NIV

Thuhet se ‘molla bie nën mollë’ dhe Jakobi sigurisht që e vërtetoi këtë. Afër fundit të jetës së tij, kur ai duhet të ishte përgatitur për të bekuar bijtë e tij Simeonin dhe Levin, ai u tha atyre: ‘Mallkuar qoftë zemërimi i tyre’ (Zanafilla 49:7 CEV). Por sjellja e tyre nuk ka qenë një habi. Fakti është, që Jakobi tashmë u kishte dhënë formë atyre nëpërmjet shembullit të tij kur ai mashtroi babain e tij (shiko Zanafilla 27) dhe vjehrrin e tij (shiko Zanafilla 30). Dhe nëna e tij ja bëri të lehtë mashtrimin. Modelet e sjelljes pasohen nga brezi në brez. Sjelljet dhe veprimet e tua ose do i dëmtojnë ose do i bekojnë fëmijët e tu. Fjala e Perëndisë thotë: ‘Mësoji fëmijës rrugën që duhet të ndjekë, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket’ (Fjalët e Urta 22:6 KJV).

Fëmijët e tu trashëgojnë më shumë se sa pamjen tënde. Ata përfundojnë duke pasur vlerat që ti u ke mësuar dhe prirjen emocionale që ti ke shfaqur. Mos i përfshi ata në diskutimet e tua martesore. Bibla thotë: ‘Zemërimi gjen strehë në gji të budallait’ (Predikuesi 7:9 NKJV) dhe fëmijët janë një shënjestër e lehtë për zemërimin e keqdrejtuar. Madje edhe kur shpërthimet e tua nuk u drejtohen atyre, ata sërish i vuajnë efektet. Për shembull, shefi yt të qorton në punë dhe për shkak se ti nuk hakmerresh dot, shkon në shtëpi si një ari me dhimbje koke dhe i bën të gjithë të ndjehen në siklet. Ule nivelin e decibelit! Mos e lër zemërimin të jetë pa fre. Mbreti David shkëlqente në betejë por vuante në shtëpi. Mbase kjo është arsyeja pse një prej psalmeve të fundit thotë: ‘O Zot, vër një roje para gojës sime’ (Psalmi 141:3 CEV).