Harmoni në shtëpi (3)
11. Qershor E Premte

‘Kush është i ngadalshëm në zemërim është shumë i matur, por ai që rrëmbehet me lehtësi vë në dukje marrëzinë e tij’ Fjalët e Urta 14:29 CEV

Nuk është kurrë në rregull që të shpërthesh ndaj atyre që Perëndia të ka besuar të kujdesesh. Bibla thotë: ‘Zemërohuni dhe mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj;  dhe mos i jepni vend djallit’ (Efesianëve 4:26-27 CEV). Nuk do të kishte gjë më të mirë për Satanin se sa të hynte në shtëpinë tënde dhe ta kthente atë në një ferr të vërtetë dhe sa herë që ti zemërohesh, aq herë do i japësh më shumë terren. Kjo është arsyeja pse Shkrimi thotë: ‘Kush është i ngadalshëm në zemërim është shumë i matur, por ai që rrëmbehet me lehtësi vë në dukje marrëzinë e tij’. Çelësi për ta menaxhuar zemërimin tënd gjendet në gjetjen e mënyrave të shëndetshme për ta shprehur atë, në mënyrë që të mos përfundosh duke lënduar më shumë se sa duke ndihmuar. Është e rëndësishme që t’i ndash ndjenjat e tua, por ti duhet ta bësh atë gjithnjë në mënyrën e duhur.

Përfundimisht, nuk ka të bëjë se kush ka të drejtë e kush është gabim apo se kush mund të bërtasë më shumë. Ka të bëjë me gjetjen e zgjidhjes që është më e mira për të gjithë. Kupto këtë: askush nuk mund të jetë çdo gjë që ti do që ata të jenë gjatë gjithë kohës. Është e pamundur që të kesh një marrëdhënie të gjatë, të dashur pa mësuar të pranosh dobësinë njerëzore. Prandaj, në vend që të akuzoni njëri-tjetrin për dështimet, fokusohuni në pikat tuaja të forta kolektive si familje. Neuropsikologu klinik Paul Pearsall thotë: ‘Shumica prej nesh do të jepnim edhe jetën...për një anëtar të familjes, e megjithatë, ne shumë shpesh e drejtojmë jetën tonë të përditshme sikur e marrim atë si të mirëqenë’.

Mëso ta kontrollosh temperamentin tënd; ja vlen ta bësh për familjen tënde. Në fund të fundit, kush tjetër të do pavarësisht asaj që bën? Dhe ku tjetër mund të shkosh për të gjetur ngushëllim dhe forcë që vjen prej këtij lloj sistemi mbështetjeje?