Si merrej Jezusi me mëkatin
16. Mars E Enjte

“As unë nuk të dënoj; shko dhe mos mëkato më” Gjoni 8:11 NKJV

“Atëherë farisenjtë dhe skribët i prunë një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën dhe, mbasi e vunë në mes, i thanë Jezusit: ‘Mësues, kjo grua është kapur në flagrancë, duke shkelur kurorën. Por në ligj Moisiu na ka urdhëruar të vriten me gurë gra të tilla, por ti ç’thua?’. Flisnin kështu për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi, duke u shtënë se nuk dëgjoi, u përkul dhe shkruante me gisht në dhe. Dhe, kur ata vazhdonin ta pyesnin, ai u drejtua dhe u tha atyre: ‘Kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari gurin kundër saj!’… Jezusi atëherë u ngrit dhe, duke mos parë tjetër përveç gruas, i tha: ‘O grua, ku janë ata që të paditnin? Askush nuk të dënoi?’. Dhe ajo u përgjigj: ‘Askush, Zot’. Atëherë Jezusi i tha: ‘As unë nuk të dënoj; shko dhe mos mëkato më’” (Vargjet 3-7, 10-11, NKJV).  
Atë ditë Jezusi tregoi tre gjëra: 1) Hipokrizinë e një standardi të dyfishtë. Meqë kjo grua ishte “kapur në flagrancë” me siguri ata e dinin se kush ishte dhe burri. Edhe sot ka një standard të dyfishtë i cili shikon me përçmim një grua për shkak të së kaluarës së saj, ndërsa e justifikon burrin duke thënë” “Thjesht po çlironte veten”. Farisenjtë përdornin gurë, ne përdorim fjalë, por viktima përfundon e lënduar gjithsesi. 
2) Kush është i vetmi i kualifikuar për të gjykuar. “Kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari gurin kundër saj!”. Kush ishte i vetmi pa mëkat mes tyre atë ditë? Jezusi! Kështu që vetëm Ai mund të gjykojë drejt. 
3) Ngrihu nga e kaluara jote. “Shko dhe mos mëkato më”. Këto fjalë mund të thuhen ndryshe edhe si: “Shko, sepse je takuar me Jezusin, ti mund të ngrihesh nga e kaluara jote”.