Me anë të Krishtit, ti mund t’ja dalësh
24. Maj E Mërkurë

‘Unë kam fuqi për të gjitha gjërat në Krishtin që më fuqizon’ Filipianëve 4:13, AMPC

Pali shkruan: ‘Unë kam fuqi për të gjitha gjërat në Krishtin që më fuqizon [Unë jam i gatshëm për çdo gjë dhe ndaj çdo gjëje nëpërmjet Atij që më mbush me forcë të brendshme; unë jam i vetë-mjaftueshëm në mjaftueshmërinë e Krishtit]’ (v. 13 AMPC). Pali besonte se ai mund të përballonte çdo gjë që jeta mund t’i servirte. A e beson edhe ti këtë? Cilat janë gjërat që nxisin frikën tek ti dhe të shtyjnë të thuash: ‘Unë s’mund ta bëj kurrë këtë’? Të humbasësh papritur një person të dashur? Të përballesh me një sëmundje të papritur? Zhvendosja e fëmijës tënd të rritur me dy fëmijë të vegjël në shtëpinë tënde të qetë dhe të pastër, pas shumë vitesh që ke jetuar vetëm? Të futesh në një dietë të rreptë sepse jeta jote varet prej saj? Ta kufizosh veten në një buxhet të caktuar për të parandaluar marrjen e shtëpisë tënde nga banka? Të të duhet të kujdesesh papritur për një prind me paaftësi e të moshuar?

Shumica e njerëzve gjenden në situata që me të vërtetë duken të pamundura për ta, gjëra për të cilat ata nuk janë të sigurt se mund t’i përballojnë. E vërteta është, se disa situata mund të jenë jashtëzakonisht të padëshirueshme ose sfiduese për ty. Perëndia thotë se ti mund të bësh çdo gjë që të duhet të bësh në jetë. Ai nuk thotë se çdo gjë do të jetë e thjeshtë për ty; Ai nuk premton se ti do të shijosh çdo gjë që do të bësh, por që ti mund ta shijosh jetën ndërsa i bën ato gjëra. Kur ke nevojë për para, ti bën një tërheqje prej llogarisë tënde bankare. Kur makina jote është bosh, ti merr prej pikës së karburantit dhe e mbush me naftë. Kështu, kur jeta jote ngarkohet shumë, lutu dhe bëj një tërheqje prej hirit, dashurisë, forcës, fuqisë dhe udhëheqjes së Perëndisë.