Gjithmonë pyet “Çfarë thotë Bibla?”
16. korrik e martë

“Edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt” Veprat e Apostujve 20:30, NKJV

Pali shkruan: “Edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. Prandaj rrini zgjuar, dhe mbani mend se për tre vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kurrë të paralajmëroj secilin me lot. Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje t’ju ndërtojë dhe t’ju japë trashëgimin në mes të të gjithë të shenjtëruarve” (vargjet 30-32, NKJV).

Kur dikush thotë se ka patur një “zbulesë të veçantë nga Perëndia”, që nuk përputhet me atë që mëson Shkrimi, mos e beso! Bëj atë që bënë bereasit: “E pranuan fjalën me gadishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu” (Veprat e Apostujve 17:11, NIV). Mësimet e kujt i vunë për t’i kërkuar nëpër Shkrime? Ato të Palit! Asnjë drejtues, pavarësisht sasisë së ndjekësve të tyre, nuk mund t’i shpëtojë këtij shqyrtimi. Me të vërtetë, drejtuesit e mirë e mirëpresin këtë. “Por a nuk ka Perëndia më shumë për të na thënë? “, pyet ti. Po, dhe kur të japësh frymën e fundit, ti akoma nuk ke për t’i ditur të gjitha.

A ka Perëndia strategji të reja dhe efikase për të arritur botën me ungjillin në këtë epokë të teknologjisë? Po, dhe ne duhet t’i pranojmë dhe t’i përdorim në mënyrë që të korrim të korrat e fundit. Por në fillim, nuk duhet të bëjmë kompromis kur vjen puna tek Fjala e Perëndisë. “Edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura”. Ndonjëherë, kërcënimi më i madh ndaj së vërtetës vjen nga ata që ne njohim, duam dhe  kemi punuar, të cilët kanë dalë nga rruga. Kështu që cila është përgjigja? Është e thjeshtë. Gjithmonë pyet: “Çfarë thotë Bibla?” dhe bëje këtë pikën tënde të referimit.