I armatosur për luftën shpirtërore (1)
23. shkurt e premte

“Vishni gjithë armatimin e Perëndisë” Efesianëve 6:11 NLT

Çdo ditë që jeton, ti do të luftosh me botën, natyrën njerëzore dhe djallin. Që të mund të jesh i armatosur për luftën frymërore, Pali na jep gjashtë pjesë specifike të armaturës frymërore. Ja ku ke tre të parat:

  1. “Brezi (i fortë) i së vërtetës” (v. 14 NLT). Gjatë Luftës së II Botërore, një aeroplan fluturoi shumë kilometra më tej se sa destinacioni i tij. Përse? Sepse ekuipazhi, duke mos e kuptuar se kishte erëra shumë të forta, refuzoi që t’u besonte instrumentave të kabinës. Si rrjedhojë, të gjithë që ishin në bord humbën jetën. Megjithatë, kur aeroplani u gjet vite më vonë, instrumentet punonin përsosmërisht. Ti mund të varesh tek Fjala e Perëndisë që të të udhëheqë në rrugën e drejtë. Lexoje atë çdo ditë dhe besoje atë pavarësisht se çfarë të thonë mendja dhe emocionet e tua.
  2. “Parzmorja e drejtësisë së Perëndisë” (v. 14 NLT). Vër re, është drejtësia e Perëndisë, jo e jotja.  Ti nuk je shpëtuar duke besuar tek performance jote, por duke i besuar performancës së Krishtit mbi kryq. Kur ti e di këtë, drejtësia e Perëndisë bëhet parzmorja që mbron zemrën tënde nga dyshimet mbi shpëtimin tënd (Shiko 2 Korintasve 5:21).
  3. “Duke mbathur këmbët me … paqen” (Efesianëve 6:15 NLT). Këmbët tregojnë se ti je duke shkuar diku, prandaj mos prit të dëgjosh prej Perëndisë nëse je i vendosur që të qëndrosh i ngrirë në të njëjtin vend. Kur ti fillon të ecësh përpara Ai konfirmon nëse drejtimi që ke marrë është i duhur duke të të dhënë një ndjesi paqeje (Shiko Kolosianëve 3:15). Ti “e di” që je në rrugën e duhur. Kur nuk ke paqe për të, kërko për drejtimin e Perëndisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse je një fillestar që i pëlqen ajo që bën. Perëndia do që të kesh një ndjenjë banuese të paqes së Tij – prandaj mos ik pa të!