Ungjillizo ose bëhu fosile (1)
18. Shtator E Hënë

‘Ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi’ Veprat e Apostujve 1:8 NKJV

Trajneri Vince Lombardi udhëhoqi skuadrën e futbollit amerikan ‘Green Bay Packers’ në fitore pas fitoreje. Por një ditë, ata humbën ndaj një skuadre që ata lehtësisht do të duhej të fitonin. Prandaj Lombardi mblodhi skuadrën sëbashku. Ai futi dorën në një thes dhe nxorri një top futbolli. Me buzëqeshjen e tij karakteristike, ai u tha atyre: 'Zotërinj, ky është një top futbolli!'. Me fjalë të tjera, ishte koha për t’u kthyer te rregullat elementare të lojës.

Jezusi është 'kapiteni i shpëtimit tonë' (Hebrenjve 2:10 KJV). Dhe para se të kthehej në qiell, Ai na dha planin e lojës: ‘Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut' (Veprat e Apostujve 1:8 NKJV). Dhe duke qenë se fjalët e fundit të një personi janë disa nga më të rëndësishmet, kjo na bën të pyesim: Kujt po i  fliste Jezusi? Ty! 'Ju do të...jeni dëshmitari e mi'. Ka njerëz sot që nuk shkojnë në kishë. Mundësia e tyre e vetme për të dëgjuar ungjillin është përmes teje; përmes asaj që buzët e tua shpallin dhe jeta jote shfaq.

Çfarë është kjo 'fuqi' për të cilën foli Jezusi? Fjala greke për 'fuqi' është "dynamos", nga e cila marrim fjalën "dinamit". Dinamiti është një fuqi shpërthyese, që kur kontrollohet siç duhet, mund të heqë çdo pengesë që ndodhet në rrugën e përparimit. Ti mund thuash, 'Unë nuk kam qenë kurrë në një kolegj biblik dhe nuk ndjehem i kualifikuar për të ndarë ungjillin!'. Perëndia nuk thërret të kualifikuarit; Ai e kualifikon atë që është thirrur duke e mbushur atë me Frymën e Tij dhe duke e përdorur atë për të arritur një botë që është duke vuajtur. Sot je thirrur të bësh këtë.