Ungjillizo ose bëhu fosile (2)
19. Shtator E Martë

‘Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar’ Veprat e Apostujve 2:47 NKJV

Kisha ka vetëm dy mundësi: të ungjillizojë ose të fosilizohet. Kur ne dështojmë të ndajmë besimin tonë me ata që janë jashtë kishës, përfundimisht ne përfundojmë në një gjendje të të qënurit pezull ose në momentet e fundit të vdekjes. Rritja e kishës në Dhjatën e Re është përshkruar me këto fjalë: 'Zoti shtonte në kishë përditë ata që po shpëtoheshin'. ‘Ata që e kanë bërë rrëmujë botën, kanë ardhur edhe këtu’ (Veprat e Apostujve 17:6, NKJV). 

Pyetje: Nëse kisha jote do t’i mbyllte dyert e saj nesër, a do të vihej re ndryshimi nga ndonjë tjetër përveç besimtarëve të kishës tënde? Mendo ata besimtarë të hershëm. Detyra e tyre dukej e pamundur gjeografikisht; si do të arrinin ata të mësonin njerëz në vende të largëta? Ata nuk kishin transport ajror, radio, televizion, shtyp të shkruar, internet ose ndonjë mjet modern tjetër në dispozicion për të komunikuar ungjillin. Dukej ligjërisht e pamundur; duke e pasur të ndaluar nga autoritetet qeveritare  të flisnin në emër të Jezusit dhe duke qenë se nuk kishin kulturë dhe klas, kush do të dëgjonte vërtet një grup njerëzish nga Galilea? Megjithatë, ata ishin dëshmitarë me fuqinë e Frymës së Shenjtë dhe njerëzit vërtetë i dëgjuan. Ata arritën shumë me shumë pak mundësi, ndërsa  ne arrijmë shumë pak me shumë më shumë mundësi.

Llogaritet se, nëse vetëm 10 për qind e anëtarëve të një kishe të zakonshme merren seriozisht me ungjillizim, kisha do të dyfishohej në një vit. E megjithatë, fjala që përkthehet 'dëshmitar' është e njëjta fjalë nga e cila marrim fjalën angleze 'martir'. Këta besimtarë të hershëm arritën botën për Krishtin sepse ishin të gatshëm të kushtëzonin jetët e tyre për kauzën e Tij. I tillë duhet të jesh edhe ti.