Të lutesh sipas premtimeve të Perëndisë (2)
29. nëntor e mërkurë

“M'u drejto dhe unë do të të përgjigjem” Jeremia 33:3 NKJV

Kur fillon të lutesh sipas lutjeve të bazuara në Shkrim, do të gjesh përgjigjet që kërkon. Ja pse Bibla është Fjala e Perëndisë dhe Ai gjithmonë e mban Fjalën e Tij. Ja si të lutesh:

  1. Kur nuk ke një përgjigje. “M'u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di” (vargu 3).
  2. Kur je i shqetësuar dhe nën stres. “Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë” (Gjoni 14:27 NKJV).
  3. Kur të duhet njohuri shpirtërore. “Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do vijnë” (Gjoni 16:13 NKJV).
  4. Kur të duhet forcë për të shërbyer. “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Dhe çfarëdo të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin. Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj" (Gjoni 14:12-14 NKJV).
  5. Kur të duhet bekimi i Perëndisë në përpjekjet e tua. “Dhe do t'ua bëj të bekuara vendet rreth kodrës sime; do të bëj të bjerë shiu në kohën e duhur, dhe do të jenë shira bekimi” (Ezekieli 34:26 NKJV).

Pasi të shikosh rezultatet e të luturit sipas premtimeve të Perëndisë, nuk do të lutesh më në asnjë mënyrë tjetër.